Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa och svenska VT-18: Hälsoprojekt

Skapad 2018-03-04 19:03 i Gammal Trelleborg
Du kommer får sätta upp ett individuellt mål och utifrån det planera din träning. Du sätter själv upp ditt mål, men det måste vara hälsofrämjande. Hur slutprodukten ser ut bestäms tillsammans mellan elever och lärare.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Idrott och hälsa
Under ca sex till sju veckor kommer du kunna påverka din egen fysiska hälsa. Målet är ditt att välja; kondition, styrka, koordination eller rörlighet. Du kommer får sätta upp ett individuellt mål och utifrån det planera din träning. Du sätter själv upp ditt mål, men det måste vara hälsofrämjande. Hur slutprodukten ser ut bestäms tillsammans mellan elever och lärare. Slutprodukten kommer ha ett svenska-fokus. Språklig variation, skrivregler, struktur och tydlighet.

Innehåll

Syftet är att träna på att sätta upp ett långsiktigt mål och att kunna planera för att nå detta mål. Du kommer få genomföra din planerade träning vilket ställer höga krav på dig i form av disciplin och ansvar. Sist men inte minst ska du utvärdera ditt mål, din planering och träning. Varför gick det som det gick? Vad kunder du gjort annorlunda?

Du kommer få chansen att resonera om hur fysiska aktiviteter kan påverka din hälsa genom att ta reda på vad som händer i din kropp vid träning.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Idh SvA
Träning för bättre fysisk hälsa

F
E
C
A
Planering av fysisk aktivitet
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Jag kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktivitete
Jag kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Utverdering av fysiska aktiviteter och andra hälobringande faktorer
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Förebyggande av skador
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter och hur dessa kan förebyggas med hjälp av träning
Jag kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter och hur dessa kan förebyggas med hjälp av träning
Jag kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter och hur dessa kan förebyggas med hjälp av träning

Sv Idh SvA
Svenska åk 7-9

LÄSA

F
E
C
A
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.

SKRIVA

F
E
C
A
Skrivförmåga
Att kunna skriva olika slags texter
Du skriver olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, i huvudsak tydligt innehåll och fungerande struktur
Du skriver olika slags texter relativt väl anpassade till texttyp, relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du skriver olika slags texter väl anpassade till texttyp, tydligt innehåll och väl fungerande struktur
Skrivförmåga
Att kunna skriva olika slags texter
Du skriver med viss språklig variation och enkel textbindning
Du skriver med relativt god språklig variation och texbindning
Du skriver med god språklig variation och textbindning
Att kunna följa skrivregler och språkliga normer
Du skriver med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver med relativt god anpassning till språkliga normer och strukturer
Du skriver med god anpassning till språkliga normer och strukturer
Söka information
Att kunna söka och välja ut information
Du använder information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa
Att sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relatvit väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förtydliga texters budskap
Att kunna kombinera olika texttyper med estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett ändamålsenligt sätt.
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: