Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering i sv förskoleklass

Skapad 2018-03-04 19:49 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i svenska för förskoleklass
Grundskola F Svenska

Innehåll

 

Pedagogisk planering i svenska

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

 

Mål i svenska :

 

 • Kunna leka med språkets form (språklig medvetenhet)

 • Rim och ramsor, stavelser, höra skillnaden på långa och korta ord, första ljudet/sista ljudet i ord.

 • Förstå vad en mening är

 • Kunna sambandet mellan bokstav och ljud

 • Kunna lyssna på och återberätta en berättelse

 • Alfabetet och alfabetisk ordning

 • Känna till läs- och skrivriktningen

 • Kunna ta instruktioner enskilt och i grupp

 • Ha en god pennfattning

 • Kunna lyssna koncentrerat i samlingar och på sina kamrater

 • Kunna läsa och skriva sitt namn

 • Stimulera intresset för läs- och skrivning

   

  Undervisningen: Vi arbetar mycket kring ”Bornholmsmodellen” praktisk och digitalt i hel och halvklass. Har veckans bokstav,  formar bokstäver, samt tittar på UR-program ”Bästa bokstaven” och ”Bokstavslandet.” Högläsning. Kontinuerliga biblioteksbesök  och återberättande av sin bok inför klasskamraterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: