Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiska undersökningar

Skapad 2018-03-04 20:42 i Kärna skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Fysik
Nu ska vi arbeta med förmågan att planera och utföra systematiska undersökningar.

Innehåll

Ni ska få i uppgift att bygga en kulbana där ni ska formulera en fråga som ni sedan ska undersöka och dokumentera. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Systematiska undersökningar

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att utforma en frågeställning
'Du har formulerat en frågeställning
Du har formulerat en frågeställning som det går att undersöka
Du har formulerat en frågeställning som det går att undersöka på ett systematisk sätt.
Förmågan att ställa en hypotes
Du har med en hyptes i din dokumentation.
Du har en hypotes om vad du tror kommer att hända samt ger en förklaring till varför.
Du har med en hypotes vad du tror kommer att hända, samt ger en förklaring på varför och använder naturvetenskapliga begrepp.
Förmågan att planera en undersökning
Du kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller bara beskriver en del av din undersökning.
Du kan ge förslag på en undersökning, där man kan följa i vilken ordning man ska göra de olika momenten. Förslaget går med någon bearbetning att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan ge förslag på en undersökning, där man kan följa i vilken ordning man ska göra de olika momenten. Du anger även vilka variabler som ska förändras och vilka ska vara konstanta.
Förmågan att genomföra en undersökning
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men behöver stöd av lärare. Du hanterar ditt material varsamt och på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av kamrater. Du hanterar ditt material varsamt och på ett säkert sätt.
Du kan enskilt eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Du hanterar ditt material varsamt och på ett säkert sätt
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser
Du har dragit en slutsats utifrån din undersökning.
Du har dragit en slutsats utifrån din undersökning och jämfört den med din hypotes och frågeställning.
Du har dragit en slutsats utifrån din undersökning och jämfört den med din hypotes och frågeställning. Du använder vetenskapliga begrepp i din förklaring.
Förmågan att dokumentera
Du har dokumenterat din undersökning men har missat någon av följande punkter: -rubrik med frågeställning -hypotes -planering -resultat -bild
Du har dokumenterat din undersökning och har med alla punkter. Du är noggrann.
Du har dokumenterat din undersökning och har med alla punkter. Du är noggrann och använder några vetenskapliga ord. Du har ev. med ett förslag på hur man skulle kunna förbättra din undersökning

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: