👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 8 vt 2018 Surt och basiskt + repetition

Skapad 2018-03-04 21:45 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
En pedagogisk planering i kemi inom om syror, baser och salter.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi repeterar delar av kemins grunder och arbetar vidare med området surt och basiskt. Det är viktigt att pH-värdet i din kropp är precis rätt för annars fungerar inte din kropp. När pH-värdet är rätt är det precis lagom balans mellan två grupper av ämnen som kallas syror och baser. Det är också viktigt att det är rätt balans i naturen så att vi får en välmående miljö. Det är vad detta kapitel handlar om .

Innehåll

Tidsperiod v.15 - 22

Mål med avsnittet

Efter avslutat arbeta ska du:

 • veta vad en atom och en molekyl är
 • veta vad ett grundämne och en kemisk förening är
 • kunna ge exempel på några grundämnen och kunna deras kemiska beteckningar
 • kunna förklara vad periodiska systemet är
 • kunna för klara vad joner är
 • laborera och redogöra för olika kemiska föreningar

 

 • kunna redogöra för begreppen syra, bas, pH, neutralisation och indikator.
 • kunna namn och egenskaper för de vanligaste syrorna och baserna.
 • ha kännedom om några vanliga salter, ett fåtal vanliga reaktioner för saltbildning samt hur salter generellt är uppbyggda.
 • ha kunskap om och kunna redogöra för något samband mellan syra-bas och oss människor eller natur/samhälle omkring oss.
 • kunna laborera med syror, baser och salter på ett säkert sätt samt redovisa resultatet.

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med begreppen utifrån texter, filmer, diskussioner, laborationer och fältstudier under lektionerna. 

Bedömning

Bedömning sker utifrån enskilda aktiviteter under lektionerna där din muntliga och skriftliga begreppskunskap bedöms. Dessutom bedöms laborationerna och fältstudierna samt din förmåga att använda begreppen vid skriftliga förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9