Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema musik

Skapad 2018-03-05 06:37 i Solängen förskola Kungälv
Förskola
Vi har valt att arbeta med musik som tema och utgångspunkt i vårt arbete. Språk, motorik, skapande och samspel är några av delarna som ligger till grund för planeringen.

Innehåll

Vad:

 • Musiken ska finnas med i vårt dagliga arbete under hela dagen.
 • Erbjuda en stor musikalisk bredd och mångfald.

 

Hur:

 • Vi kommer arbeta med olika instrument och utifrån dem prata och arbeta med olika begrepp och aktiviteter.
 • Barnen kommer få tillverka olika instrument för att använda i vårt temaarbete.
 • Vi kommer prata om olika termer och begrepp inom musiken.

 

Varför:

 • Vi ser ett mycket stort musikintresse i vår barngrupp, både för musik och sång men även mycket dans.
 • Med musiken kommer en glädje och gemenskap. Alla kan vara med på sitt sätt utifrån sina erfarenheter och behov. Detta skapar mycket gemenskap och en starkare "vi-känsla". För det enskilda barnet kan det skapa ett större självförtroende och självkänsla då de just kan vara med utifrån sina kunskaper och sin nivå.
 • Med musik arbetar man mycket med motorik med hjälp av dans och olika rörelsesånger.
 • Språket utvecklas också mycket med de sånger och ramsor vi gör samt med våra nya musiktermer.

 

Mål:

 • Vi vill försöka få ihop vår grupp och se en ökad gemenskap.
 • Ge alla barnen en chans att delta, agera och uttrycka sig utifrån där de befinner sig nu, Våga ta för sig.
 • Öka språkförståelsen hos barn.

Uppgifter

 • Vecka 1-2

 • Vecka 3-4

 • Vecka 5-7

 • 8-10

 • Dans

 • Inför sommaravslutningen

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: