Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-03-05 08:21 i Härryda skola Härryda
Hur eleverna arbetar med att ta till sig ämnet om vatten och luft
Grundskola 4 Biologi Kemi
Du består till största delen av vatten, badar i vatten eller kanske i ångbastu, dricker vatten, åker skidor och skridskor på vatten. Har du funderat närmare på vad vatten egentligen är, vad det består av och hur det kan finnas överallt och i så många former? Du är alltid helt omgiven och beroende av luft, du blåser upp ballonger med luften i dina lungor, du flyger drake i vinden eller nyser ut luft i hög fart. Har du funderat över vad luft är för något, om det är något alls? Dessa funderingar ska vi reda ut i arbetsområdet om vatten och luft!

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Undervisningen i ämnet fysik/kemi ska syfta till att eleverna utvecklar förmågorna analysera, kommunicera, hantera information om fysikaliska/kemikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta på olika sätt och med olika läromedel, tex:

-Koll på NO
-läsa texter tillsammans ur läroböcker och från webben

Utifrån grupparbete:
-se på film
-genomföra enkla undersökningar i redovisande form
-rita förklarande bilder
-samtal och diskussioner i klass och i grupp

 

Bedömning

Vad kommer att bedömas:
 din förmågan att

 • beskriva och illustrera dina arbeten om luft och vatten. 
 •  delta aktivt under lektioner, grupparbetet och vid experiment.
 •  skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: