Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Skapande i Soundtrap

Skapad 2018-03-05 08:31 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Musik
I detta projekt skall du använda dig av ett webbaserat musikprogram som heter Soundtrap för att själv spela in och skapa en låt från grunden .

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbete är att du ska träna dig i förmågan "att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikalika tankar och idéer".

Bedömning

I detta projekt kommer jag bedöma hur väl du

utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av digitala verktyg prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

Här kommer du åt Google-siten för Soundtrap-uppgiften

https://sites.google.com/edu.kungalv.se/skapamusikmedsoundtrap/startsida

Uppgifter

 • Inlämning Soundtrap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Musik - Skapande i Soundtrap

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skapande i Soundtrap
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Du har gjort en ackordrunda på 4 eller 8 takter. Låten består av minst 3 spår med ackord, basstämma och trummor som samspelar både rytmiskt och harmoniskt. Detta kan t.ex. innebära att ackorden och bastonerna hör ihop och spelar med samma rytm och att trumkompet passar till .
Du har gjort en ackordrunda på 4 eller 8 takter. Låten består av minst 3 spår med ackord, basstämma och trummor som samspelar både rytmiskt och harmoniskt och du har skapat någon form av rytmisk variation i låten. Detta kan t.ex. innebära att ackorden eller de olika spåren inte spelar exakt samma rytmer hela tiden. Du har även gjort en enkel uppbyggnad av låten, t.ex. att du presenterar varje spår vid olika tillfällen i låten eller du har gjort en tydlig avslutning på låten.
Du har gjort en ackordrunda på 4 eller 8 takter. Låten består av minst 4 spår med ackord, basstämma, melodi och trummor. Alla spår du spelat in samspelar både rytmiskt och harmoniskt och du har skapat några rytmiska variationer i låten, de rytmiska inslagen kompletterar varandra väl. Melodistämman du skapat passar bra till de ackord du valt. Låten är periodiskt uppbyggd för att bli lättlyssnad, dvs. att de olika delarna av låten är uppdelade i t.ex 4, 8 eller 16 takter. Låten har en tydlig början, mitt och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: