Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdistan geografi

Skapad 2018-03-05 09:03 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Vi arbetar med Kurdistans geografi, där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm). och naturresurser som finns i Kurdistan. Vi läser faktatexter, har samtal kring texten, ord och begrepp både kurdiska och svenska.
Grundskola 3 – 6 Modersmål
Vecka 16 kommer vi arbetar med Kurdistans geografi där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm).

Innehåll

Vi ser faktafilmer och läser faktatexter om Kurdistan.

 Hur många invånare bor  i Kurdistan?

Hur ser klimatet och miljön ut i olika delar av Kurdistan?

Vilka berg, floder och sjöar finns i Kurdistan?

 

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma hur aktiv du är på lektionerna.

Du kommer även att bedömas genom läxor och prov.  

Uppgifter

 • kurdistan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: