Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Separations- och analysmetoder

Skapad 2018-03-05 09:05 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta moment inom kemin kommer vi jobba en hel del laborativt med separations- och analysmetoder.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll:

 • (Ke, Ci22) Separations- och analysmetoder
 • (Ke, Ci5) Lösningar, fällningar, syror & baser, pH-värde

 • (Ke, Ci4) Vatten som lösningsmedel och transportör

 

Målet är att du ska kunna:

 • Förstå skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning

 • Veta att nästan allt runt omkring oss är blandningar av olika ämnen

 • Förstå skillnaden mellan slamning, emulsion och lösning

 • Kunna ge exempel på hur såväl fasta, flytande som gasformiga ämnen kan lösas upp

 • Känna till hur temperaturen påverkar ämnens löslighet

 • Känna till några vanliga lösningsmedel och vad de används till

 • Förstå hur separationsmetoderna sedimentering, dekantering, extraktion, filtrering, indunstning och destillering fungerar

 • Kunna ge exempel på vad ovanstående separationsmetoder används till

 • Veta att lösta ämnen ändrar lösningsmedlets fryspunkt och kokpunkt

 • Kunna ge exempel på hur ovanstående utnyttjas

 • Förstå hur kromatografi fungerar och kunna ge exempel på vad det används till

 • Förstå hur mjölken kan innehålla både vattenlösliga och fettlösliga näringsämnen

 • Känna till hur mjölkens näringsämnen antingen kan homogeniseras eller separeras.

 • Veta hur ett emulgeringsmedel påverkar en emulsion

 

Begrepp

blandning

rent ämne

slamning

emulsion

lösning

lösningsmedel

löslighet

temperatur

separationsmetoder

separation

sedimentering

dekantering

extraktion

filtrering

indunstning

destillering

kromatografi

vattenlösliga

fettlösliga

homogenisera

emulgeringsmedel
emulsion

 

Matriser

Ke
Nya kunskapskrav kemi 7-9

E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: