Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa. Valåsskolan 1-3

Skapad 2018-03-05 09:15 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

 

Syfte med undervisningen

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Undervisning och arbetsmoment
Vi kommer att göra följande aktiviteter i idrottsundervisningen:

 • Leka olika lekar och regler till dem.
 • Redskapsbanor och förståelsen kring säkerheten.
 • Träna grov- och finmotoriken.
 • Lekar, danser och övningar till musik.
 • Moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och kroppskontroll.
 • Utomhusaktiviteter, så som olika friidrottsgrenar, skridskor och lekar.
 • Träna sin samarbetsförmåga i lekar, spel, bollövningar och andra aktiviteter.
 • Träna på att tyda och förstå en karta, orientera sig i närmiljön med enkla kartors uppbyggnad.
 • Samtala om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Samtala om säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 • Vi kommer samtala om hälsa, vad  vi behöver för att må bra. Vad har mat, sömn, motion, hygien och sociala relationer har för påverkan för oss.
 • Allemansrättens grunder.
 • Simning (åk 3).
 • Planera, genomföra, leda och utvärdera egen lek/lektion (åk3).

Bedömning

 Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • anpassa dina rörelser efter aktivitet.
 • samtala om vad du har upplevt och hur det påverkar dig och din kropp.
 • ta hänsyn  och respekt till andra i lek och spel.
 • delta aktivt på lektionerna.
 • hur det går att planera, genomföra och leda lek/lektion  (åk3).
 • Simma 200m varav 50 m i ryggläge (i samarbete med MASS åk3).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: