Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik år 5 Vt 2018

Skapad 2018-03-05 09:20 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola F
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. (Lgr -11, Skolverket)

Innehåll

Planering decimaltal

Syfte

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

rutinuppgifter.

  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Positionssystemet för tal i decimalform

• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och

miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationerKunskapskrav

Du visar att du:

  • växlar mellan decimalform och bråkform

  • använder skriftliga, fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal och decimaltal i addition, subtraktion, division och multiplikation samt bedömer svarens rimlighet.

  • Förstår frågan i en textuppgift, löser, samt redovisar din lösning på ett korrekt sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.

 

Arbetssätt

  • enskilt arbete

  • pararbete

  • diskussioner

  • spel

  • genomgångar

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske under arbetets gång samt under en avslutande diagnos.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: