Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med ipad- hjärtgruppen - antal

Skapad 2018-03-05 09:30 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Appen Fingu låter barnen lära sig grundläggande talbegrepp. Spelet utmanar barnen att utforska olika antal genom att visuellt och taktilt interagera med en läsplatta.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?
Barnen är sedan innan bekanta med appen piccollage, det visar intresse genom att utforska den appen och prövar olika lösningar och ideer. Lärplattan är något som är återkommande i barnens lek och i barnens reflektion från hemmet.

Syfte och mål, Vart ska vi?

-se läroplansmålen

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

-Undersöker appen
-Benämner antal
-Diskuterar appen

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Vi kommer att använda oss av en Ipad med appen Fingu. Appen Fingu går ut på att barn lär sig grundläggande talbegrepp, genom att både se och beröra paddan under spelets gång- då utmanas barnen med att utforska olika antal. Grundidén för appen är att barnen ska ¨se¨ antalet objekt på skärmen istället för att räkna dem.

När dem olika objekten visas upp på skärmen ska barnen placera lika många fingrar på skärmen som antal objekt (innan tiden går ut). Gråa ¨fingeravtryck¨ betyder att en eller flera fingrar har placerats på skärmen, när dem gråa fingeravtrycken blir gröna betyder det att svaret har registrerats och då får spelaren information om svaret var rätt eller fel.
Appens funktioner är att den arbetar med talen mellan 1-10 med 7 nivåer med ökande svårighetsgrader, 20-30 uppgifter per nivå. Spelet anpassar sig efter spelarens färdigheter och att barnen kan välja sin egna figur och spara sitt resultat i appen. Genom att kolla på statistiken i appen för varje enskild barn kan man hålla koll på spelarens utveckling.

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.
Barn i åldrarna 1-3år i ca 30min. Arbetet kommer att pågå under hela VT.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?
Dokumentationer kommer att ske med observationer och Ipad som kommer att användas för att filma och fotografera under tiden barnen spelar. Vi kommer att dokumentera barnen och deras lärprocess om matematik.

Förberedelser, vilket material behövs?
De material som behövs för aktiviteten är Ipad och en Fingu app.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: