Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati åk 5

Skapad 2018-03-05 09:33 i Musiklådan Grundskolor
Vi arbetar med Demokrati Vi använder puls-samhällskunskapsbok.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Utifrån läromedlet i samhällskunskap i Puls kommer vi att arbeta med kapitlet om demokrati. Vi kommer att arbeta med textanalys och arbeta i grupper utifrån Cooperative Learning.

Innehåll

Samhällskunskap-Demokrati

Mål:

 • Veta vad demokrati är, vad betyder det?
 • Veta vad diktatur är, vad betyder det?
 • Veta skillnaden på direkt och representativ demokrati
 • Veta vad som bestäms av kommunpolitikerna
 • Kunna namnen på alla partier i vår riksdag
 • Veta vad som menas med majoritet
 • Veta vem som är statsminister och vilka partier som sitter i vår nuvarande regering
 • Veta när den allmänna rösträtten för kvinnor infördes i Sverige
 • Hur man kan arbeta för att få en fungerande demokrati i till exempelvis ett grupparbete

 

Så här arbetar vi:

Vi kommer att gemensamt läsa och bearbeta texterna i boken och i andra dokument, bland annat från media. Vi kommer att titta på filmer som har med ämnet att göra. Vi ska göra ett grupparbete om de olika partierna utifrån Cooperative Learning.

Ett kort skriftligt prov ska genomföras för att se vad eleverna har lärt sig och vad vi behöver repetera.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Val - beslut på olika nivåer
Hur beslutsfattande går till på olika nivåer.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Demokrati
Skillnaden på demokrati och diktatur.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: