Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Romarriket

Skapad 2018-03-05 09:40 i Ytterbyskolan Kungälv
Vi läser om tidiga högkulturer och stormakter. Vi har tidigare läst om Mesopotamien, Egypten och Grekland. Nu är det dags för Romarriket!!!! Hur kunde det bli ett så stort rike?
Grundskola 7 Historia
Hur kunde Romarriket bli så stort och vad fick det för konsekvenser? Både antikens Grekland och Romarriket har haft stor påverkan på eftervärlden. Vi har redan studerat om Grekland och dess kultur och vad de har bidragit med till dagens samhälle och nu är dags för Romarriket och se vilken påverkan det haft på dagens samhälle.

Innehåll

SYFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken i Rom.  Om hur riket kunde växa och bli så stort och varför det föll samman.Vi kommer att diskutera demokratins historia, maktstrukturer i Romarriket och jämföra med Grekland. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i Romarriket. Till sist ska vi titta på vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. 

Hur vi kommer att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i läroboken och se på filmer. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och diskussioner.

Bedömning:

Sker i form av ett prov!

Lärobok

Läroboken SOS historia samt ne.se

Planering

 1,

a, Planering

b, Film        

c, Tidslinje

d, Romus och Remulus s. 46

e, Frigörelsen från etruskerna s. 48

 

2,

 a, Den romerska republiken, senaten och konsulerna s. 48

b, Roms erövringar. Karta sid 49

c, Grekisk kulturs och religions påverkan på Romarriket

d, krigstjänst, slavar, gladiatorer

 

3,

a, Från republik till kejsardöme, Ceasar, s. 53-55

b, Kalendern s. 55

c, Kejsar Augustus och pax romana s.57

 

4,

a, Den romerska familjen s. 58-61

b, Religionen i romarriket. Från de grekiska gudarna via romerska gudar till kristendom. s. 62-64 + 122-130 i SOS religion.

 

5,

a, Romarrikets undergång s. 65

b, Det romerska arvet s. 66

 

6, prov!

 

Instuderingsfrågor

 

ü  Läs s. 46-47

1, Berätta om Romus och Remulus.

2, Ungefär hur länge varade Romarriket?

 

ü  Läs s. 48-49

1, Vilka var etruskerna?

2, När blev romarna fria från etruskerna?

3, Vad innebär ”republik”?

4, Vad hände år 146 f Kr?

5, Titta på kartan. Hur stort var Romarriket när det var som störst?

6, Hur kunde Romarriket bli så stort?

 

ü  Läs s. 51

1, Vad är och gör en gladiator?

 

ü  Läs s. 53-54

1, Vem var Ceasar?

2, När levde Ceasar?

3, Varför mördades Ceasar?

4, Berätta om mordet.

 

ü  Läs s. 57

1, Vem var Augustus?

2, När levde Augustus?

3, Vad innebär begreppet ”Pax romana”?

 

ü  Läs s. 60-61

1, Berätta om hur människorna levde i Romarriket. Ta med fakta om fria, slavar, kvinnor, män, rika, fattiga.

 

ü  Läs s. 64-65

1, Vad hände med religionen i slutet av 300-talet?

2, Vad hände år 395 e Kr?

3, Vad hände år 476 e Kr? Varför?

 

 

Ø  Vad är dina tankar om Romarriket, nu när du har lärt dig mycket fakta? Skriv och berätta!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömning

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

------->
------>
------->
------->
Analysera
 • Hi
Eleven har vissa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Analysera, värdera och reflektera
 • Hi
 • Hi
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka och beskriva
 • Hi
Eleven kan med stöd undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Analysera
 • Hi
 • Hi
Eleven anger med stöd någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Hantera information
 • Hi
 • Hi
 • Hi
 • Hi
Eleven kan med stöd använda historiskt källmaterial.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Hantera information
 • Hi
 • Hi
 • Hi
 • Hi
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om hur historia har använts och kan användas i olika syften.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Använda begrepp
 • Hi
Eleven kan använda några historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: