Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter ht18 A.O

Skapad 2018-03-05 09:53 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F Vardagsaktiviteter
Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

Eftersom elevens mående för tillfället inte är bra så är de lila aktiviteterna aktiviteter som vi har på paus tills måendet hos eleven tillåter att vi utför dessa aktiviteter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med vardagsaktiviteter genom olika aktiviteter.

Vi kommer:

Torka bordet efter maten

Slänga sopor

Gå och återvinna

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande och genom observation och dokumentation.

Vi kommer bedöma:

Att delta i att torka bordet eftter maten

Att gå ut med soporna

Att återvinna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9

Matriser

VAA
Vardagasaktivitet A.O vt.18

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Att delta i att torka bordet efter maten
Att gå ut med soporna
Att återvinna
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: