Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 9-14

Skapad 2018-03-05 09:59 i Central enhet Ludvika
Grundskola F
Vad ska vi lära oss: Under dessa veckor så ska vi fortsätta med läsprocessen och också utveckla skrivprocessen genom att värdera och skriva tankar och reflektioner kring det lästa, recensera. Vi kommer också arbeta med att skriva en jobbansökan och tillhörande personligt brev. Sommaren närmar sig och inför en eventuell ansökan om sommarjobb så behöver vi träna på detta.

Innehåll

 

De förmågor vi ska arbeta med är:

 

Kommunikativa förmåga: Eleven ska tränas i att både i tal/ skrift kunna uttrycka sig.

 

Begreppslig förmåga: Eleven ska förstå de begrepp som tillhör ämnesområdet.

 

Procedurförmåga: Eleven ska tränas i att kunna göra en värdering utifrån egna ståndpunkter kring det som de har läst.

 

 

 

Centralt innehåll i läroplanen:

 

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.

 

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 

Skriva en bokrecension där du uttrycker dina egna tankar kring bokens innehåll och budskap.

 

Kunna skriva en jobbansökan samt tillhörande CV och personligt brev.

 

 

 

Hur får du visa vad du kan:

 

  • I grupp/enskilt kunna samtala om den skönlitterära bok som du läser.

  • Redovisning av nyhetsspaning i form av både samtal samt ibland skriftlig inlämning.

  • Genomföra och redovisa en skriftlig jobbansökan.

     

 

Läroplanskopplingar:

 

Skolan och omvärlden:

 

Mål

 

Skolans mål är att varje elev

 

  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.

 

 

 

 

 

Bedömningskriterier:

 

 

 

                                    E                                  C                                  A

 

Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka litteratur.

Eleven kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring litteratur.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Läsning - läsförståelse

Kunna göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.

Kunna göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Tala- Samtala

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Skrivprocessen

Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang

Eleven anpassar delvis sitt språk till olika situationer och sammanhang.

 

I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Eleven anpassar sitt språk väl till olika situationer och sammanhang.

 

I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: