Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa vt18 Åk 4 Söderskolan

Skapad 2018-03-05 10:38 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I idrott och hälsa kommer eleverna i Åk 4 under vt 2018 att träna förmågorna att utveckla grovmotoriska rörelser, röra sig allsidigt, pröva olika bollsporter, ha gymnastik samt träna kondition och styrka.

Innehåll

 

Syfte och mål- förmågor och kunskaper som ska utvecklas: 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  •  
  • Idh
   Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
   Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh
   Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Centralt innehåll, Undervisning och arbetsformer -hur vi ska nå målen

I ämnet idrott kommer vi att ha många olika rörelsemoment som på varierat sätt tränar de grovmotoriska grundformerna, till exempel olika typer av idrottslekar, bollsporter och bollekar, crossfit, stationsövningar och hinderbanor.  Genom lekar tränar eleverna sin förmåga att samarbeta med andra samt följa regler. Vi kommer att träna styrka och kondition samt ha lite gymnastik.

Vi kommer att jobba med det kollegiala lärandet=att vi lär av varandra genom att eleverna får ta eget ansvar och på enkelt sätt planera och leda en aktivitet/aktiviteter under lektionerna(med stöttning av Josefin).


Bedömning- vad jag bedömer och hur

Jag bedömer kontinuerligt din insats i idrotten och ditt aktiva deltagande under lektionerna. Jag gör olika motoriska tester med jämna mellanrum under terminen där jag kollar av den motoriska utvecklingen. Du kommer att få visa en planering över en aktivitet där vi går igenom vilka förmågor som ska utvecklas samt leda gruppen genom enkla aktiviteter. Detta hjälper jag dig med!

Bedömning sker enligt bedömningsmatris, se nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i idrott och hälsa Åk4 vt 2018

Bedömningen avser

Ny nivå
Delta och anpassa rörelser
 • Gr lgr11
 • Idh  A 6
Eleven deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus, varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för sig själv vid lekar och spel.Varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Eleven börjar hantera med- och motgångar.Varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven följer gemens-amma regler och kan samspela med lagkamrater. Eleven kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
 • Idh  4-6
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Hälsa och livsstil
Planering och genomförande av aktivitet/lektion
 • Idh  4-6
Du planerar och genomför en aktivitet eller lektion och tar hänsyn till olika förmågor som behöver tränas med lite stöttning av Josefin
Du planerar och genomför en aktivitet eller lektion och tar viss hänsyn till vilken/vilka förmågor som ska utvecklas med lite stöttning av Josefin
Du planerar och genomför en aktivitet med mycket stöttning av Josefin
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: