👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2018-03-05 10:50 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap
Du ska nu få lära dig om syskonreligionerna kristendom, judendom och islam. Dessa religioner har ett gemensamt ursprung men har sedan utvecklats åt olika håll. Inom dessa religioner finns det dessutom olika riktningar. Arbetet går ut på att du ska få kunskaper om dessa tre religioner så att du kan beskriva deras tro och sätt att leva. Du ska även få föra egna resonemang genom att jämföra likheter och skillnader inom och mellan de valda religionerna.

Innehåll

Arbetssätt / arbetsgång:

Arbetsområdet introduceras genom en gemensam genomgång om abrahamitiska religioner - de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Vi tittar på film om Abraham, diskuterar och går igenom en Power Point samt arbetar med enkla texter och frågor till varje religion.

Vi kommer sedan studera syskonreligionerna kristendomen, judendomen och islam närmare i form av ett grupparbete. Varje grupp får studera en av syskonreligionerna utifrån olika teman / frågeställningar genom att läsa och hämta fakta ur böcker och andra digitala medier. Fakta kunskaperna redovisar sedan grupperna muntligt för övriga klasskamrater genom att skapa en Power Point, ett faktahäfte eller en plansch. Efter redovisningarna sammanfattar vi varje religion för att hitta eventuella likheter och skillnader mellan religionerna.

 

Bedömning:

 • Ditt deltagande i grupparbetet.
 • Muntlig framställning.
 • Diskussion och deltagande vid sammanfattning av religionerna för att hitta eventuella likheter och skillnader mellan dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv
Syskonreligionerna

På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Eleven har kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Eleven kan påvisa vissa likheter och skillnader mellan religionerna.
Eleven beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra. .
Eleven kan diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Eleven kan använda olika källor för att söka information om olika sätt att tro. Eleven kan diskutera hur informationen och källorna kan användas.
Eleven kan förbereda och hålla en muntlig redovisning med början, innehåll och slut. Redovisningen anpassas till de som lyssnar och till budskapet