Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur musik påverkar oss i vardagen

Skapad 2018-03-05 10:53 i Musiklådan Grundskolor
Musikens påverkan på människan. Blir du berörd utav musik? På vilket sätt? Vi ska lyssna på olika musikstycken och diskutera i form av ett ordlek musikens funktion och betydelse för att uttrycka känslor.
Grundskola 3 – 5 Musik

Musikens sammanhang och funktioner. Vi ska arbeta med hur musiken påverkar oss på olika sätt, vilka känslor uppkommer när vi lyssnar på musik och hur man idag försöker sälja inte bara en produkt utan också en känsla.

Innehåll

Syfte

Du skall öva förmågan att analysera och reflektera över hur man använder musik i dagens samhälle. Hur musiken påverkar människan.

Centralt innehåll

Hur påverkas du känslomässigt av musik? Har musiken någon funktion i att visa sammanhang i olika situationer?

Arbetssätt

Vi skapar två grupper i klassen. Läraren tilldelar 15 stödord till varje grupp och lägger dem på ett bord som står i mitten av varje grupp.  Sedan börjar vi att lyssna på ett musikstycke utan visuella bilder.
När musiken är slut diskuterar varje grupp om vilka ord som de tycker passar till musiken. De väljer max 4 ord i varje grupp. Sedan börjar varje grupp förklara för deras val av orden. Eleven tränar sin förmåga att förklara valet av ord och känslor. Lärare presenterar flera musikaliska begrepp som kan stödja elevers förklaringar av känslor som uppkommer när de lyssnar på musik.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: