Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massor av dinosaurier

Skapad 2018-03-05 11:21 i Musiklådan Grundskolor
Långt innan människorna fanns på jorden fanns det andra levande varelser som t.ex dinosaurier. Hur de såg ut och hur de levde? Det ska vi ta reda på under arbetet med dinosaurierna.
Grundskola F – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Under några veckor kommer vi att arbeta med dinosauriernas utveckling under tidsperioderna, Trias, Jura och Krita. Vi kommer att fundera över hur klimatets förändring påverkade livet på jorden.

Innehåll

Syfte Att eleverna ska få en förståelse för tidsperioderna, Trias, Jura och Krita och vilka dinosaurier som levde då.

Du kommer att få lära dig om de tre tidsperioderna: Trias, Jura och Krita och om hur klimatet, växtligheten och naturen såg ut. Du kommer även att få lära dig om några av de dinosaurier som levde under respektive tidsperiod. Hur de såg ut, vad de åt och hur de levde.

Att eleverna ska förståelse för tidsperioderna, Trias, Jura och Krita och vilka dinosaurier som levde då. Allt för att få en viss förståelse för hur livet på jorden utvecklats.

 

Centralt innehåll

Arbetsområdet innehåller bla detta ur det centrala innehållet:

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:
Känna till hur jorden skapades, Big Bang
Känna till tidsperiodera, Trias, Jura och Krita
Känna till hur klimatet och naturen såg ut
Känna till några dinosaurier från varje tidsperiod
Känna till vad som skiljer växt- resp. köttätande dinosaurier åt

Arbetssätt/Undervisning

Undervisningen i arbetet om dinosaurier kommer att ske genom gemensamma lektioner i helklass samt genom att du  enskilt eller tillsammans med en kompis söker fakta om den /de dinosaurier som du/ni är intresserade av att få veta mera om. Du ska välja minst en en dinosaurie från varje tidsperiod, Trias, Jura och Krita.

 • Du kommer att själv få välja vilka dinosaurier som du vill lära mer om
 • Du kommer att få skriva fakta om dessa dinosaurier utifrån att svara på olika frågeställningar. Arbetsblad.
 • Du kommer att måla och rita dinosaurier.
 • Du kommer att se filmer om dinosaurier.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga utifrån din förståelse av arbetsområde samt ditt intresse över det.

Vi kommer att bedöma din förståelse när det gäller: 

 • när och hur dinosaurierna levde
 • hur klimatet var under denna tid
 • jämföra växtätare och köttätare

Se ämnesmatriser där vi fyller i vad du kan utifrån vad vi arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

NO SO
Dinosaurier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du deltar i undervisningen. Du kan namnen på några dinosaurier.
Du följer, förstår och deltar i undervisningen. Du har förstått hur dinosaurierna levde.Du kan nämna två av perioderna under jordens utveckling.
Du bidrar med egna tankar och förklaringar och lyssnar på andra. Du kan på ett enkel sätt förklara jordens uppkomst och utveckling sen Big bang. Du kan berätta om flera olika dinosaurier och dess egenskaper under vilken tidsperiod de levde.
Redovisning
Du berättar om ditt ämne genom att läsa upp de frågeställningar som du besvarat. Du visar bilder på de dinosaurier som du arbetat med.
Du använder delvis egna ord när du redovisar.
Du använder till stor del egna ord när du redovisar
Lyssna - Ställa frågor
Du lyssnar delvis när din kompis redovisar.
Du lyssnar när din kompis redovisar och ställer frågor.
Du lyssnar aktivt när din kompis redovisar och ställer flera frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: