Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-03-05 11:29 i Musiklådan Grundskolor
Kroppen
Grundskola 5 Biologi
Det här arbetsområdet handlar om kroppen och dess organ som vi kommer att hålla på med den närmsta tiden i NO. Du ska få lära dig om skelettet, musklerna, huden, tänderna, celler, blodet, bakterier och virus och mycket annat.

Innehåll

Biologi

Mål och syfte.

Vi kommer att arbeta med kroppen och dess organ. Detta för att vi ska ha en större förståelse för hur vår kropp fungerar och hur vi kan ta hand om den på bästa sätt. 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

 • Titta på filmer och modeller av kroppen.
 • Ha genomgångar, samtala och diskutera.

Vi kommer att titta på filmer, läsa och prata om kroppens olika delar och system.

 • Anteckna och dokumentera.

För varje system antecknar vi på olika sätt: ibland skriver vi gemensamma meningar, ibland ritar vi bilder, skriver stödord och bygger upp tankekartor, allt för att presentera olika verktyg och strategier för att minnas.

Examination: När vi gått igenom samtliga områden ska eleverna välja ett av områdena vi har gått igenom, använda sina anteckningar och skriva ihop en  egenformulerad faktatext.

Texten kan presenteras i form av en mindre faktabok med illustrationer eller som en affisch.

Dessutom kommer eleverna under arbetets gång få kortare kunskapstester i anslutning till fredagslektionerna i NO istället för ett stort prov i slutet av området.

 

Detta bedöms:

Det här ska du kunna efter avslutat arbete:

 • Namn på de viktigaste av kroppens organ, skelettdelar och muskler samt var de sitter.
 • Olika celler och dess funktioner
 • Hur hjärtat och blodomloppet fungerar
 • Varför och hur vi andas
 • Sambandet mellan hjärnan och nerverna
 • Matens väg genom kroppen
 • Hur kroppens reningssystem fungerar.
 • Kost och motion på verkar din kropp
 • Ha kunskaper om kroppens immunsystem, om bakterier, virus och sjukdomar

 

Detta kommer du att få chans att visa mig genom:

 • Deltagande i diskussioner och samtal
 • Utföra enstaka experiment 
 • Anteckna på olika sätt.
 • Formulera en tydlig faktatext i form av bok eller affisch med illustrationer.
 • Flera skriftliga kunskapskontroller.

Uppgifter

 • Skapa en affisch

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Matris Biologi Människokroppen

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: