Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2018-03-05 11:46 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Det råder ingen tvekan om att pengar är väldigt viktiga för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas. Det är som ett stort kretslopp där alla är med och påverkar - hushåll, banker, företag och staten. I detta arbetsområde ska du få titta närmare på privatekonomi och samhällsekonomi.

Innehåll

Målet mer arbetsområdet är att du ska träna din förmåga att:

 • förstå och kunna använda ord och begrep
 • beskriva orsaker och konsekvenser
 • förklara hur saker hör ihop (samband)

Under det här arbetsområdet kommer du att: 

 • Få lära dig om hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
 • Få lära dig om hur samhällets ekonomi fungerar.
 • Få lära dig om grundläggande ekonomiska begrepp för att kunna använda dem på rätt sätt och i rätt sammanhang.
 • Få lära dig vad det ekonomiska kretsloppet innebär.

Arbetssätt:

 • Du ska få delta i diskussioner i mindre och större grupper. 
 • Vi gör upp en budget där vi utgår från en fiktiv familjs ekonomi.
 • Vi ser filmer som handlar om ekonomi och ekonomiska begrepp.
 • Läsa texter enskilt och gemensamt.

Detta kommer att bedömas:

 • Du ska få visa att du förstår vad en budget är och att du kan göra upp en enkel budget för ett hushåll.
 • Du ska få visa att du förstår och kan använda de ekonomiska begreppen som tillhör arbetsområdet.
 • Du ska få visa att du kan illustrera och förklara det ekonomiska kretsloppet.

 

Så sker bedömningen:

Under lektionstid i diskussioner och arbeten samt ett skriftligt test där du visar dina förmågor.

Matriser

Sh
Ekonomi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att förstå samhällsstrukturer
Eleven har ännu ej kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan ge några exempel på vanliga inkomster och utgifter för ett hushåll.
Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har goda kunskaper om villkoren för ett hushålls ekonomi, vilken typ av inkomst man får i olika situationer (t.ex. student, arbetslös) och vilka utgifter ett hushåll måste betala för att fungera.
Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har mycket goda kunskaper om hur hushållets och samhällets ekonomier fungerar i ett helhetsperspektiv.
Att se samband och använda begrepp
Eleven kan ännu ej beskriva samband inom ekonomiska strukturer i samhället och kan ej använda ekonomiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan beskriva enkla samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi, t.ex. att man måste betala skatt och att man får barnbidrag om man har barn.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Du kan beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi genom att visa hur de hänger ihop med egna enkla exempel.
Eleven kan beskriva komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Du kan utförligt beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi, med hjälp av egna exempel och du kan dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: