Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Skapande i Soundation

Skapad 2018-03-05 11:56 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Musik
Du kommer de närmsta veckorna jobba i ett musikprogram online som heter Soundation. Här kan du med olika loopar, ljud och effekter snabbt och smidigt skapa en låt eller bakgrunder med influenser från genrer som Hip-Hop, Electronica och DupStep.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta projekt är att du ska träna förmågan "att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikalika tankar och idéer"

Bedömning

I detta projekt kommer jag bedöma hur väl du

utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av digitala verktyg prövar och omprövar hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

 

Här kommer du åt Google-siten med information kring uppgiften

https://sites.google.com/edu.kungalv.se/skapa-egen-lat-i-soundation/start

Uppgifter

 • Inlämning av Soundation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Musik - Skapande i Soundation

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skapande i Soundation
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Elevens har kombinerat loopar som fungerar till viss del rytmiskt och harmoniskt. I låtens uppbyggnad kan det bli mycket upprepning av samma sak och perioderna i låten är inte alltid tydliga. Låten har en början, mitt och avslutning som till viss del skiljer sig från varandra.
Eleven har kombinerat loopar som fungerar relativt väl både rytmiskt och harmonisk. Det finns en relativt tydlig känsla av perioder i låten och de olika looparna/instrumenten presenteras på ett relativt tydligt sätt. Låten har en början, mitt och avslutning som skiljer sig relativt väl från varandra, även om låten hela tiden har samma stil och ”grund”. Eleven testar sig fram med olika variationer av uppbyggnad, stil på låten och liknande för att hitta det den tycker passa bäst. Eleven testar också att skapa en egen prägel på låten med hjälp av någon form av t.ex. egna melodislingor och rytmer, användandet av att klippa och redigera i looparna, användandet av effekter, automatiseringar och liknande (Se instruktionsdokument).
Eleven har kombinerat loopar som fungerar väl tillsammans både rytmiskt och harmoniskt. Låten har en tydlig och varierad uppbyggnad där varje spår/instrument har en tydlig funktion och presenteras på ett tydligt sätt. Låten är periodiskt uppbyggd för att bli lättlyssnad. Låten har en tydlig början, mitt och avslutning som tydligt skiljer sig från varandra även om låten hela tiden har samma stil och ”grund”. Eleven testar sig fram med olika variationer av uppbyggnad, stil på låten och liknande för att hitta det den tycker passa bäst. Eleven har dessutom utifrån egna idéer skapat variation och personlig prägel på låten med hjälp av t.ex. egna melodislingor och rytmer, användandet av att klippa och redigera i looparna, användandet av effekter, automatiseringar och liknande (Se instruktionsdokumentet). Elevens ”egna” bidrag till låten fungerar väl i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: