Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen vår!

Skapad 2018-03-05 12:05 i Musiklådan Grundskolor
Vi ska tillsammans titta på vårtecken. Vi lär oss några vårblommor, fåglar, insekter, tittar på trädens knoppar och ser vad som händer i naturen på våren. Vi lär oss några vårsånger.
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska
Tillsammans välkomnar vi våren genom att uppmärksamma olika vårtecken. Vi lär oss några vårblommor och andra växter som vaknar till av värmen och ljuset. Vi tittar på trädens knoppar och dokumenterar utvecklingen från knopp till löv på ett lövträd. Vi lär oss namnet på en del insekter som vaknar under våren och funderar över hur de överlevt vintern. Vi lär oss några vårsånger och dikter om våren.

Innehåll

Mål - Jag ska lära mig:

 • återge på flera sätt hur naturen förändras när det blir vår
 • namnge några vårblommor samt djur och insekter som vaknar
 • skriva en enklare faktatext om en vårblomma eller insekt
 • beskriva några av blommans delar
 • några vårsånger
 • någon vårdikt samt skriva en egen dikt

Arbetssätt

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att berätta om:

 • hur naturen förändras när det blir vår
 • vad några av våra vårblommor heter, hur de ser ut och var de växer, samt berätta om insekter som vaknar
 • några av blommans delar
 • några insekters och växters strategier för att överleva vintern

 

Under arbetets gång visar du genom att dokumentera i text och bild vad som händer i naturen under våren. Detta kommer du att få möjlighet till att göra både i klassrummet och ute i naturen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: