Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsche Verben vt 2018

Skapad 2018-03-05 12:15 i Da Vinciskolan Ale
Vi arbetar med oregelbundna verb.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med oregelbundna verb i presens, imperfekt och perfekt samt modala hjälpverb. Prov 8 mars 2018.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

 

 

Prüfung                         

Tema: 25                           

Sätze: 38                                 

Imperfekt: 10                   

Sein/haben: 5                   

Modala hjälpverb: 6         

Sätze: 20                                

Leseverständnis: 5                

Summa:  109 Punkte

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Verb

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan böja enstaka verb i deras rätta temaformer. Du kan delvis personböja verben på rätt sätt. Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan böja de flesta verb i deras rätta temaformer. Du kan personböja de flesta verben på rätt sätt. Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du kan böja nästan alla verb i deras rätta temaformer och vet när det ska vara haben eller sein. Du kan personböja verben på rätt sätt. Du formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan böja alla verb i deras rätta temaformer och vet när det ska vara haben eller sein. Du kan personböja verben på rätt sätt. Du formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: