Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT - 17 Bokcirkel "Skarven" åk5 Svenska CR

Skapad 2018-03-05 12:18 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi deltar i "Lilla Lund läser" och läser och arbetar med olika uppgifter till boken Skarven av Sara Lövestam.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur. 

 

 Genomförande

Du ska läsa boken Skarven av Sara Lövestam. Efter läsningen gör du olika skriftliga uppgifter för att visa din läsförståelse. Du deltar också i muntliga diskussioner, parvis, gruppvis och i helklass om bokens innehåll och budskap. Arbetsområdet avslutas med läsförståelsetester på korta texter för att följa upp din läsutveckling.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att göra sammanfattningar, utläsa budskap, beskriva personer och miljö, göra textkopplingar, svara på frågor och att på olika sätt resonera, dra slutsatser och diskutera kring texten.  

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

  • utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

Matriser

Sv SvA
LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du visar läsförståelse som är
grundläggande Ex: Boken handlar om en djup vänskap mellan.. och ... Det visar författaren när hon skriver om... Författaren skriver med många gestaltningar. Jag tycker boken var ...därför att ....
god Ex: Boken handlar om hur huvudpersonerna utvecklar en vänskap, vilket visas när författaren skriver om... Boken är spännande eftersom handlingen och personerna....språket är...
mycket god Ex: Boken handlar om en djup vänskap mellan X och Y, men också om hur vänskap ger trygghet och stärker självförtroendet. Det visar författaren när hon skriver om... Författaren håller läsaren i spänning ända till slutet av boken genom att inte avslöja för mycket, till exempel berättar hon inte...Författaren skriver med många gestaltningar...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: