👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 SO - Lag och rätt. Etik

Skapad 2018-03-05 12:19 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Järnåkraskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 5 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om lag och rätt. Vi gör olika värderingsövningar och tränar oss på att ta ställning och argumentera för vår ståndpunkt.

Innehåll

Lag och rätt. Etik Vt 2018

Mål för elev

Du ska känna till hur lagar i Sverige stiftas och känna till några olika lagar. 
 Du ska kunna se sambandet mellan kriminalitet och de konsekvenser ett brott får för de drabbade och för de som gör brottet. Du ska kunna förklara vad som händer från det att ett brott begås och en påföljd utdöms.
 Du ska också kunna ta ställning till olika moraliska frågor och värderingar och kunna argumentera och resonera om dem.

 Bedömning      

Bedömningen avser din förmåga att:


  • kunna se samband, att kunna föra resonemang om orsaker och konsekvenser. 

  • kunna reflektera och värdera olika ståndpunkter och föra resonemang om dessa.

 

 Innehåll      

Samhällskunskap: Arbetsområdet avser kunskapsområdet Rättigheter och rättskipning.


Religion: Arbetsområdet avser kunskapsområdet Etik.

 

Genomförande     

Arbetet kommer att genomföras under vårterminen.
 Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Vi använder läroboken Upptäck Samhälle för att läsa och inhämta fakta. Vi kommer se på filmer från "Stoppa sabbet" och diskutera dem. Utifrån brotten i filmerna gör vi fallstudier, enskilt, parvis och gemensamt i klassen. Vi gör också olika värderingsövningar. Vi läser text med moraliska frågeställningar/problem som du ska ställning till. 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att:

  • utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.


Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att:

  • utveckla sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.


Matriser

SO
SO - samhällskunskap och religion: Lag och rätt. Etik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Visa samband Eleven kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser som är...
enkla och till viss del underbyggda Exempel: Du förklarar men lämnar åt lyssnaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att rånaren fick fängelse var att domstolen bedömde honom som skyldig .” Du ger inga exempel på orsaker till varför rätten bedömde rånaren som skyldig utan lämnar åt lyssnaren att dra egna slutsatser om detta.
utvecklade och relativt väl underbyggda Exempel: Du förklarar i något led men lämnar åt läsaren att dra egna slutsatser om delar av förklaringen. Till exempel kan du länka mer än en orsak till en händelse och beskriva hur olika orsaker påverkade händelsen. ”Orsaken till att rånaren fick fängelse var att rätten bedömde honom som skyldig. Det berodde på att ... ” 
Du använder ord som ”det berodde på”, ”orsaken till”, ”på grund av” osv.
välutvecklade och väl underbyggda Exempel: Du förklarar i flera led och lämnar inte åt lyssnaren att dra egna slutsatser om dina förklaringar. 
”Orsaken till att rånaren fick fängelse var att rätten bedömde honom som skyldig. Det berodde på att ... En annan orsak var att ... Det ledde därför till ...” Du använder genomgående ord som ”Det ledde till”, ”det berodde på”, ”orsaken till”, ”på grund av” osv. för att undvika tankeluckor i dina förklaringar.
Aspekt 2
Värdera Eleven kan reflektera och värdera olika ståndpunkter med resonemang som är
enkla
utvecklade :
välutvecklade och nyanserade