Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht17 - vt18 Åk 5 So: Religion - judendom, kristendom och islam

Skapad 2018-03-05 12:19 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP framtagen för Järnåkraskolan i Lund. LPP:n är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 5 Religionskunskap

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna beskriva och berätta om religionerna judendom, kristendom och islam så att du visar att du har kunskaper om dem och kan förklara likheter och skillnader mellan religionerna. 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, enskilt arbete, pararbete och gemensamma diskussioner. Vi kommer att utgå från läroboken ”Upptäck religion”. Du kommer få besvara instuderingsfrågor,  skriva korta egna faktatexter och muntligt diskutera religionernas likheter och olikheter. Vi kommer även se olika utbildningsprogram från UR. 

Bedömning

Bedömningen avser dina faktakunskaper om religionerna och din förmåga att se och kunna förklara likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam.

Du kommer att få redovisa dina kunskaper muntligt i diskussioner, i ditt skriftliga arbete och vid läxförhör.

Innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

Kursplanemål

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Matriser

Re
Judendom, kristendom och islam

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världs­religionerna.
goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Jämföra
enkla jämförelser Exempel: 
Du konstaterar likheter och skillnader med ord som ”liknar, ”liknar inte”. Du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är en likhet eller skillnad. ” Inom islam har man Ramadan, det liknar inte något inom judendomen.”
utvecklade jämförelser Exempel: Du ger exempel så att jämförelsen blir tydlig, så att man förstår varför det är en likhet eller skillnad. ” Det finns många likheter mellan judendom, kristendom och islam bland annat därför att de har samma geografiska ursprung.”

välutvecklade och nyanserade jämförelser Exempel: Du ger mer detaljerade exempel så att jämförelsen blir tydlig, så att man förstår varför det är en likhet eller skillnad. ” Judar och kristna firar påsk av olika anledningar. Inom judendomen firar man påsk till minne av uttåget ur Egypten. De kristna firar påsken till minne av Jesus korsfästelse och uppståndelse.”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: