Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 9 Kap 4 Algebra och ekvationer

Skapad 2018-03-05 12:53 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området algebra och ekvationer. Det kommer bl.a. handla om uttryck, algebra och ekvationer.
Grundskola 9 Matematik
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området algebra och ekvationer. Det kommer bl.a. handla om uttryck och ekvationer.

Innehåll

Syte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom området algebra och ekvationer . Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du:
* kunna tolka och skriva bokstavsuttryck.
* kunna förenkla och beräkna värdet av uttryck med och utan parenteser.
* kunna behandla mönster och formler med hjälp av bokstavsuttryck.
* kunna teckna av olika typer av ekvationer
* kunna beräkna olika typer av ekvationer.
* kunna använda elevationer för att lösa problem.

Undervisningen                                           

Under arbetet med detta kapitel så kommer du att repetera en del moment samt bekanta dig med nya.
Moment som repeteras är att tolka och skriva bokstavsuttryck, du kommer att förenkla uttryck med och utan paranteser samt beräkna värdet för dem.
Du kommer även att lösa olika typer av ekvationer samt skriva ekvationer för att lösa problem.
Nya moment är behandla mönster och formler med hjälp av bokstavsuttryck samt lösa enkla andragradsekvationer.

Du kommer att rita geometriska figurer, räkna med miniräknare samt utveckla din förmåga att lösa problem med bekanta och nya begrepp.

Vi kommer att arbeta med detta områdes moment och begrepp genom aktiviteter, genomgångar och diskussioner i helklass.

Området avslutas med prov.

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik åk 7-9

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Algebra
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.

Formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: