Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - massmedia

Skapad 2018-03-05 13:00 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vad är massmedia, vilka roller har de och hur fungerar/ är massmedia uppbyggt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Du kommer i detta område att få lära dig vad massmedia är. Varför finns massmedia? Hur fungerar massmedia? Hur knyts massmedia ihop med demokrati? Hur påverkar massmedia oss?

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 •  Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 •  Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp (...)
 •  Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. 

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 •  Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
 •  Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • förstå vad massmedia är

 • förstå mediernas uppgifter

 • förstå hur demokrati och media hör ihop

 • förstå hur en dagstidning är uppbyggd

 • lära dig skilja på fakta och åsikter inom media

 • förstå hur media påverkar oss och väljer ut sin information (historiskt och idag i demokratier och diktaturer (censur) samt internet)

 • få kunskaper om de lagar och regler som gäller inom media

 

Arbetssätt

Genomförande

 • Digilärs arbetsområde "Information och kommunikation"

 • Uppgifter och instuderingsfrågor

 • Gruppdiskussioner och värderingsövningar

 

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • dina kunskaper om media och dess uppgifter i samhället.

 • din förmåga att undersöka hur media är uppbyggd och fungerar

 • din förmåga att använda begrepp som hör till ämnet

 • din förmåga att föra resonemang om hur media påverkar oss

 • dina kunskaper om demokratiska värden

 • din förmåga att resonera om de demokratiska rättigheter och skyldigheter som hör samman med media.

 

 

Området kommer att avslutas med en skriftligt examination.

Antingen som en längre uppgift eller prov, detta meddelas i god tid före.

Uppgifter

 • SO - Uppgift information och kommunikation

 • SO - uppgift information och kommunikation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: