Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bamse

Skapad 2018-03-05 13:00 i Storgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Tema Bamse - Saltkråkans pedagogiska planering. Ett lustfyllt och lärorikt arbete.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har haft flera inskolningar. Nästan en helt ny barngrupp. Nu är det totalt 16 barn och 3 pedagoger på Saltkråkan.

Förutsättningar/bakgrund

Vi tycker att det är tacksamt att arbeta med teman, det fångar barnen på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Ett tema kan inledas med hjälp av det som intresserar barnen just nu eller så formas det från oss pedagoger. Vi ville starta upp med ett tema för att börja någonstans med gruppen. Vi valde Bamse som tema. Bamse och hans kompisar kommer att försöka fånga barnen på olika sätt i lek och aktivitet.

Beskrivning av tema

Bamse och hans vänner kommer att dyka upp i samlingar och planerade aktiviteter. Alla figurer kommer att representera olika områden från läroplanen. 

Mål

Bamse: Normer och värden

 • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

 • Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Farmor: Utveckling och lärande. Bakning och matlagning

 • Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik.

 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

  • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

   

Lille Skutt: Skapande

 • Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 • Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.

 

Vargen: Barns inflytande

 • Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll

 • Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten

 • Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan

 

Skalman: Utveckling och lärande. Natur, matematik och teknik. 

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturkunskap och teknik.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

 

Vi är en ny grupp, nya kompisar. Vi kommer därför att arbeta mycket med att få ihop barngruppen, vi vill få en trygg och go grupp. Vi pysslar, sjunger och pratar om hur man är när man är en bra kompis. Vi ger barnen redskap för att lösa konflikter. Bamse kommer på besök och vi pratar om hur man är när man är en bra kompis. Han lär oss en ny kompissång "Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va, slåss det gör vi inte här tröstar den som ledsen är" Bamse ger även barnen uppdrag. Barnen får måla och trycka sina händer och därefter skapa ett hjärta tillsammans som ska symbolisera Saltkråkans gemenskap.

Skalman kommer dyka upp när vi arbetar med färg och form. Röd, grön, blå och gul är färgerna som det kommer att vara fokus att på. Formerna kommer att vara Cirkel, kvadrat, triangel och rektangel. Barnen får skapa i ateljén med olika tekniker. Alla figurer kommer att dyka upp på olika sätt under terminens gång.

 

 

Vårterminen 2018

 

 

 

Planering veckovis:

 

 v.6 – Färgen röd, barnen fotar röda saker, presenterar sedan i samlingen, sätter upp på röda väggen.

Bamse gympa i lekhallen – Bamse bjuder in till gympa i lekhallen

 

 

v.7 – Färgen grön, vi målar med färgen grön.

Ny teknik: Kulmålning – att fixa: puttekulor, vita papper, grön färg i olika nyanser

På måndag och tisdag målar alla hjärtans dag - Alla-hjärtansdag, vi sjunger kompissångerna

 

 

v.8 – Vi fortsätter med färgen grön, de äldre barnen får fota gröna föremål som de sedan visar i samlingen för de yngre barnen. De barn som inte målat kulmålning fortsätter med det.

 

 

v.9 – Vi fortsätter med färgen blå. Vi testar att måla med färgen blå – Ny teknik: – måla med svampar.

 

 

v.10 - Vi fortsätter med färgen blå, de äldre barnen får fota blå föremål som de sedan visar i samlingen för de yngre barnen.

 

 

v.11 – Vi fortsätter med färgen gul. De äldre barnen får fota gula föremål som de sedan visar i samlingen för de yngre barnen.

 

 

v.12 – Påskpyssel. Här pysslar vi med färgen gul. Vi fortsätter att arbeta kring färgen gul. Onsdag den 21/3 uppmärksammar vi Downs syndrome dagen med att ”rocka sockorna” Samtalar extra kring att vi är olika och att olika är bra (man får vara den man är).

 

 

v.13 - Fortsättning med påskpyssel,

 

 

v.14

 

 

v.15 – Skräpplockarvecka, material får vi från ”Håll Sverige Rent” denna vecka.     Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material.

 

 

v.16 – Plantera Vi målar krukor

 

 

v.17 Planterar i krukorna

 

 

v.18

 

 

v.19

 

 

v.20 – Förskolans dag. Torsdag 17/5

 

 

v.21

 

 

v.22

 

 

v.23 – Bamselopp ute på gården.

 

 

v.24

 

 

v.25 – Midsommarfirande

 

 

v.26 – Disco i lekhallen 

 

 

v.27

 

 

v.28

 

 

v.29

 

 

v.30

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: