Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lust att läsa, lyssna och skriva!

Skapad 2018-03-05 13:16 i Musiklådan Grundskolor
En läsande klass! Hur läser man? Hur tänker man? Vad är inre bilder? Hur går man tillbaka i texten? Hur tar man hjälp av en text? Allt detta och lite till kommer vi jobba med här!
Grundskola 5 – 6 Svenska
Du ska få läsa, lyssna och skapa inre bilder. Med texternas hjälp ska du få skriva, beskriva och förklara. Du ska få träna minnet och du ska få möjligheten till att skapa inre bilder. Du ska även få lära dig att läsa, lyssna (på) och skriva texter på olika sätt.

Innehåll

LÄSFÖRSTÅELSESTRATEGIER- planering

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Förankring i kursplanens syfte (Lgr11)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll

(årskurs 4-6)

 

·         Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

·         Att argumentera i olika samtalssituationer.

·         Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

·         Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

·         Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

·         Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter //. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

 

Detta ska du kunna

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser

olika typer av text:

        att förutsäga (Spågumman)

        att ställa frågor (Reportern)

        att utreda oklarheter (Detektiven)

        att sammanfatta (Cowboyen)

        att se inre bilder (Konstnären)

 

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

 

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

 Arbetssätt:

Ljudbok- ”mordön”.

-          Eleverna lyssnar på ett avsnitt/dag i två veckor. Under tiden de lyssnar för de anteckningar i en loggbok.

-          Efter varje avsnitt går vi igenom svåra ord och ställer hypoteser.

-          Eleverna får en övning till varje avsnitt.

-          - Allting examineras med ett skriftligt prov + diskussioner.

-          - Formativ bedömning

 

Läsebok, klassuppsättning- ”svarta handsken”.

-          Eleverna läser ett kaiptel tis-fre. Till varje kapitel får de frågor/uppgifter de ska svara på.

-          - Varje fredag diskuterar vi kapitlet och eleverna får en ny uppgift att göra.

 

Allt detta görs utifrån läsförståelsestrategierna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: