Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter

Skapad 2018-03-05 13:23 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
Varför uppstår väpnade konflikter och hur påverkas människor av dessa? Det finns bestämmelser som skall skydda människor som utsätts för väpnade konflikter, dessa regler ingår i folkrätten och finns nedskrivna i Genèvekonventionen. I detta arbetsområde kommer vi att undersöka olika väpnade konflikter i världen idag, vi skall även arbeta med hur FN fungerar och hur FN arbetar för att förhindra väpnade konflikter och arbetet med att främja mänskliga rättigheter runtom i världen. Vi kommer även att arbeta med Sveriges fem nationella minoriteter.

Innehåll

Veckoplanering

Vecka 9. FN, organisation och uppgifter (Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen och mänskliga rättigheter)

Vecka 10. Aktuella konflikter i världen idag (Nordkorea och Syrien). Vad kan FN göra i dessa konflikter?

Vecka 11. Mänskliga rättigheter och Sveriges fem nationella minoriteter.

 

Konkretisering av målen

Eleverna skall kunna:

- Vad FN är.

- FN:s uppgifter.

- Hur Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet fungerar.

-  Vad FN kan göra i konflikter och katastrofer samt hur FN arbetar med att främja mänskliga rättigheter.

- Redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd.

- Redogöra för Sveriges fem nationella minoriteters särställning och rättigheter

 

Examinationer

v. 10 Rollspel, Vad kan FN:s säkerhetsråd göra i Syrienkriget?

v. 11 Gruppredovisningar, Sveriges fem nationella minoriteter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: