Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft åk 4

Skapad 2018-03-05 13:27 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vatten är förutsättningen för allt liv, nu ska vi lära oss mer om detta fantastiska ämne. Vi kommer också att arbeta med luften och vad den egentligen består av.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor) 

 • Förklara hur vatten är uppbyggt (vattenmolekylen).
 • Berätta om vattnets olika egenskaper (3 former, ytspänning, vatten som lösningsmedel).
 • Beskriva vattnets kretslopp.
 • Förklara hur vi människor använder vatten (vattenverk, reningsverk etc.)
 • Beskriva vad luften består av och vad vår atmosfär är.
 • Dokumentera undersökningar som vi genomför gemensamt (labbrapporter).

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Visa dina kunskaper vid ett skriftligt prov.
 • Skriva en text om vattnets kretslopp.
 • Delta aktivt på lektionerna och visa vad du kan.
 • Göra dokumentationer (labbrapporter) i ditt NO-häfte.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Hur vatten är uppbyggt, hur vattenmolekylen ser ut och vilka ämnen den består av.
 • Om de tre former vatten kan vara i (ämnets faser) och vad fasövergångarna heter.
 • Vad ytspänning är och hur vi kan se den.
 • Hur vattnets kretslopp fungerar.
 • Vad det betyder att vatten är ett lösningsmedel.
 • Om vatten i växter och djur.
 • Hur vi människor använder vatten
 • Vad luft egentligen är.
 • Hur man skriver en labbrapport.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.
 • Vi kommer att läsa texter i Koll på NO.
 • Vi kommer att skriva texter och göra skisser, gemensamt och enskilt.
 • Vi kommer att se filmer.
 • Vi kommer att genomföra laborationer och dokumentera dem. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: