Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik Antikens Grekland

Skapad 2018-03-05 13:39 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Historia
Här kommer eleverna arbeta med källkritik

Innehåll

Denna uppgift handlar om två olika författare som skrivit om perserkrigen. I uppgiften skall du skriva om vilken av dessa källor som är mest trovärdig och varför.

 

Lektion 1

Presentation av uppgiften samt föreläsning om perserkrigen för att ge eleverna en grundkunskap till uppgiften

 

Lektion 2

Föreläsning om hur man tänker kring källkritik

 

Lektion 3

Arbete med uppgiften samt inlämning

Uppgifter

  • Källkritisk uppgift

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
    Hi
  • Centralt innehåll
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9

Kunskapskrav i historia.

E
C
A
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: