Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikverkstad- Koordinater 17/18

Skapad 2018-03-05 13:43 i Friskolan Metis Grundskolor
Denna matematikverkstad sträcker sig under 3. Vi jobbar åldersblandat i åk 4-5. Du kommer att träna dig på att utläsa och sätta ut koordinater i ett koordinatsystem.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Koordinater stöter du på i kartboken och när du t ex spelar sänka skepp. Koordinater är ett sätt att beskriva en position med siffror och ev bokstäver. I denna matteverkstad kommer du att träna på att utläsa och förstå koordinater, sätta ut skärningspunkter och lära dig nya begrepp som kvadranter, x-axel och y-axel.

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet (ur Syfte i Lgr 11)

ur Centralt innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

....din förmåga att lösa problem på egen hand och i par/grupp.
...din förmåga att utläsa ett koordinatsystem och själv skapa ett.
...din förmåga att förstå hur koordinatsystemet fungerar och i vilka sammanhang man använder ett sådant.                                         

...din förståelse för begrepp som koordinater, origo, kvadranter, x-axel, y-axel, skärningspunkter och fältkoordinater.


Undervisning

Arbetet kommer att ske i form av matematikverkstad där teori blandas med praktik. Du arbetar hela tiden i grupp eller tillsammans med en kamrat. Vi börjar arbetet med en brainstorming för att se vad du och kamraterna har för kunskaper sedan tidigare.

Varje pass kommer att börja med en "starter" och sedan arbetar vi vidare med uppgifter av olika karaktär, så som problemlösning och spel.

När perioden om koordinater är slut gör vi en diagnos för att utvärdera dina kunskaper.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

*du kan lösa enkla problem i ett koordinatsystem.
*du har förstått de olika kvadranterna i ett koordinatsystem samt hur hur man utläser dessa.
*du kan använda och skapa egna koordinater och koordinatsystem.

*du kan förklara och förstå begrepp som koordinater, origo, kvadranter, x-axel, y-axel, skärningspunkter och fältkoordinater.

*du samarbetar med din kamrat/grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: