👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 8 Ge Världens befolkning TP

Skapad 2018-03-05 13:45 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Geografi
Världens befolkning har ökar med rasande fart. Hur kan det komma sig och vadhänder i framtiden? Kommer jordens resurser att räcka till alla människor? Befolkningsökningen sker i rask takt! Och varför bor människorna där dem bor? Och varför migrerar människor? Vad kommer att hända i framtiden?

Innehåll

Mål för elev

- redogöra för världens befolkningsökning

- redogöra varför människor migrerar

- beskriva orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelningen

- redogöra för den demografiska transitionen och familjeplanering.


Bedömning 

Bedömningen avser din förmåga att:

- förklara samband mellan befolkningsökning, befolkningstäthet och ohälsa. 

- resonera kring den ojämna befolkningfördelningen samt beskriva vilka orsaker och konsekvenser det finns av detta

- orsaker till och konsekvenser av migration och urbanisering

 

Genomförande 

Du deltar i genomgångar som lägger grunden för din key note. Du ska göra en key note baserat på tre frågor: Varför bor människorna där dem bor? Varför migrerar människan? Vad händer i framtiden? I dina redogörelser ska du tänka på orsaker och konsekvenser samt redogöra för angivna begrepp.

 

Kursplanemål

- hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

- Samband mellan ohälsa och faktorer som befolkningstäthet. 

 

Matriser

Ge
Världens befolkning

---->
---->
----->
Visa kunskaper & begrepp
människors levnadsvillkor använda begrepp
enkla och till viss del i huvudsak fungerande
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Samband
Resonera om orsaker och konsekvenser gällande -befolkningsfördelning -migration
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Metod, granska
Resonera om olika källors trovärdighet och relevans Använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande