Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskaplig upptäckt och källkritik HT-17

Skapad 2018-03-05 13:53 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi Fysik
Naturvetenskapliga upptäckter och källkritik.: Söka naturvetenskaplig information och föra resonemang kring källornas trovärdighet och relevans. Ge exempel, beskriva, förklara, visa på samband, generalisera kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

Innehåll

Vi kommer att göra ett litet arbete om några viktiga upptäckter inom naturvetenskapen. 

Du ska skriva ett eget arbete där du söker naturvetenskaplig information om olika naturvetenskapliga upptäckter och resonerar kring källornas trovärdighet och relevans.

Bedömning

Sker genom en inlämning i slutet av arbetsområdet.

Uppgift

 

Beskriv och förklara vad den naturvetenskapliga upptäckten har haft för betydelse för människans levnadsvillkor.

 

 • Du ska välja tre upptäckter från listan nedan (en från vardera ämnet).

 • I din förklaring ska både möjligheter och risker finnas med för varje upptäckt.

 • Till varje upptäckt ska du ha med källkritik (”1st/upptäckt”).

 

 

Kemi

Fysik

Biologi

Plast

Röntgen

Preventivmedel

Konserveringsmedel

Kärnklyvning

Blodgrupper

Dynamit

Elektricitet

Insulin

Morfin

Laser

Vaccination

   

Penicillin

   

Artificiellt urval

 

Inlämning

Via onedrive. Du har lektionerna under v11 på dig samt hemarbete. Inlämning 16/3.

Inlämningen skall innehålla:

    • Tydliga rubriker för varje ny upptäckt.
    • Upptäcktens betydelse för människans levnadsvillkor
    • Källkritik efter varje uppgift.

 

Obs! Alla upptäckter skall finnas med i samma dokument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: