Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nästan allt är blandningar & Kemikalier i hemmet Fässberg vt18

Skapad 2018-03-05 14:07 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Kemi
Allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer och molekyler. De ingår i olika grundämnen och kemiska föreningar. Det mesta runt omkring oss består av olika ämnen som bildar blandningar. Våra hem och vårt samhälle är fullt av kemikalier. Dessa är ofta märkta med en farosymbol.

Innehåll

 

Syfte

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Tidsperiod: 

v. 10 - 13 (med reservation för ändringar)

Viktiga begrepp

 • Rent ämne
 • Kemisk förening
 • Blandning
 • Uppslamning
 • Lösning
 • Lösningsmedel
 • Emulsion
 • Dekantering
 • Filtrering
 • Centrifugering
 • Destillation
 • Kromatografi
 • Kemikalie
 • Farosymbol
 • Miljömärknig
 •  

När vi har arbetat med området ska du kunna:

- att blandningar är mycket vanligare än rena ämnen
- några vanliga sorters blandningar
- vad som menas med löslighet och mättad lösning
- hur man kan separera de olika ämnena i en blandning
- kunna de olika farosymbolerna

- känna till några vanliga kemikalier i hemmet

 

Arbetssätt

 • Lektionsgenomgångar
 • Diskussioner
 • Demostrationer
 • Laborationer
 • Film
 • Eget arbete med text och frågor

LÄNKAR

http://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-1/lektioner/introduktion/3419-vad-ar-materia-rena-amnen-och-blandningar.html

 

Bedömning

Du kommer att bedömas efter dina förmågor att:

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
- genomföra systematiska undersökningar i kemi
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Slutredovisning

Du kommer att redovisa dina kunskaper genom:

- laborationsrapporter
- diskussioner
- skriftligt prov

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: