Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu i Funbo

Skapad 2018-03-05 14:14 i Funbo skola Uppsala
Ett tema om livet förr i tiden.
Grundskola 1 – 2 Bild Svenska SO (år 1-3) Teknik
Tänk dig att få åka tillbaka i tiden i en tidsmaskin och få uppleva hur det var att leva på din mormors mormors mammas tid. Vad gjorde hon när hon var liten? Hur var det i skolan? Vad åt hon till middag? Detta ska vi ta reda på och mycket mer under flera veckor framöver. Vi ska jämföra livet förr och nu. Är du beredd, så sätter vi oss i tidsmaskinen som ska ta oss över 100 år tillbaka i tiden.

Innehåll

Till dig som elev:

Du kommer att få läsa, titta på fotografier och se filmer om livet förr. Med hjälp av intervjuer, studiebesök på hembygdsmuséet, böcker och filmer kommer du att få lära dig om hur man levde för 100 år sedan. Du kommer bland annat att få se hur husen omkring skolan och kyrkan såg ut och vad de användes till. Du får också veta vad man åt och vilka lekar barnen lekte. Du kommer också att få insikt i hur det var att gå i skolan för ca 100 år sedan.

Arbetsområdet

Vi ska lära oss detta för att bli nyfikna på vår historia och få veta hur man levde förr i tiden. Du får också jämföra skillnader mellan förr och nu.

Mål

Du ska:

 • kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu vad gäller hur man bodde, hur man klädde sig, hur man färdades och vad man åt.
 • kunna berätta något om skolan förr i tiden
 • kunna berätta något om kyrkan och prästens roll förr jämfört med nu
 • känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder
 • känna till några uppfinningar.
 • känna till hur hur synen på familjen, män och kvinnor har förändrats över tid.

Arbetssätt

Du ska vara med och:

 • göra en tankekarta om vad vi redan kan om Livet förr i tiden.
 •  
 • besöka hembygdsmuséet i Funbo.
 • använda en tidslinje för att titta på hur lång tid 150 år är och hur mycket som uppfunnits och hänt sedan dess.
 • göra din egen tidslinje samt ett släktträd
 • titta på foton och film som visar hur livet, byggnader och skolan såg ut för ca 100 år sedan,
 • intervjua en äldre släkting eller bekant.
 • delta i en gammeldags skoldag.
 • leka lekar från förr och veta lite vilka leksaker som användes då, ex. VÖL-diagram om leksaker förr och nu

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser om livet förr och nu.
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och på hemorten.
 • berätta om några viktiga händelser från förr.
 • använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder.

Reflektion

Vad har du lärt dig?

Vad har du gjort som du är nöjd och stolt över?

Kan du förbättra något?

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv Tk Bl SO
Livet förr och nu

Det här kan jag:
Aspekt 1
Du ska kunna ge exempel på hur olika föremål används och har utvecklats.
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Ny aspekt
Förmåga att ge exempel på kristendomens roll i skolan och på hemorten.
 • SO
 • SO
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Ny aspekt
Förmåga att använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder.
 • SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: