Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsliv och PRAO 2018

Skapad 2018-03-05 14:15 i Laröds skola Helsingborg
I vecka 14 går ni ut på PRAO 4-8 april. Dessförinnan startar arbetsområdet som handlar om arbetsliv och försörjning. Under lektionspassen kommer vi att se närmare på vad ett arbete är, vilka lagar och regler som finns samt hur arbetsmarknaden fungerar.
Grundskola 8 Samhällskunskap

Arbete och försörjning Under perioden kommer vi att ägna oss åt arbetsliv och försörjning. Vi kommer att se närmare på vad ett jobb är och vad det innebär att ha ett jobb. Varför och hur får vi lön? Vad betyder det att vara anställd? Kan man vara anställd på olika sätt? Det är några frågeställningar som vi kommer att se närmare på och fördjupa oss i.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan- Samhällskunskap

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Syfte:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Undervisningens innehåll

Vad och hur?

Undervisningen kommer att innehålla:

 - Uppgifter kopplat till yrkesval, att använda arbetsförmedlingens hemsida

- Samhällskunskapsboken, kapitel Arbetsmarknad och utbildning 

- Arbete kring och om bärande begrepp

- Diskussioner i klassrum

- Förberedelser och redovisning av PRAO -uppgift Sv/Sh jobbmässa 23 april

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Se matris för samhällskunskap.

Efter avslutat arbetsområde:

- Ska du kunna hur olika anställningsformer ser ut och vad de innebär

- Förstå vad lön och skatt är och hur det fungerar 

- Vad facket är och dess funktion

- Vad som händer om du blir arbetslös

- Hur man går tillväga när man söker ett arbete

 

Tidsplan

v.11 Presentation av arbetsområde

Koppling till arbetsområdet i historia. Arbetsmarknaden då och nu 

Genomgång och arbete kring arbetsmarknadens parter, utbildningar och yrken samhällskunskapsboken  

Centrala begrepp a576    

v.12

Att söka arbeten  Tankekarta + sökning (Arbetsförmedlingens hemsida)

Genomgång, presentation av PP+ matris, fördjupande kring specifika frågeställningar

v.14 

Gymnasiemässa

PRAO-uppgiften presenteras och delas ut 

v. 15 begreppstest tisdag 10 april 

v. 16 PRAO

V.17 Jobbmässa må 23 april, uppföljning och  utvärdering 

Examination

Aktivt deltagande under lektionerna. 

Begreppstest 10 april 

Genomförande av PRAO och PRAO-uppgift. 

Presentation av PRAO och PRAO-uppgift på jobbmässan 23 april. 

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: