Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brand/Brandstationen

Skapad 2018-03-05 14:19 i Leklandia Heby
Förskola
Vi pratar just nu lite grann om brand och brandbilar. Vad man ska göra om de börjar brinna och vart man ringer.

Innehåll

Bakgrund:

Vi har valt att jobba med detta för att vi tycker att det är viktigt att barnen vet vad dom ska göra när de är en olika framme. Vi 

Syfte:

Barnen ska få en inblick i vad man ska göra om olyckan är framme. Vart man ringer. 

Mål:

Barnen ska veta att larm nr är 112 och vart vi samlas om olyckan är framme på förskolan.

Arbetssätt:

Vi ser en film om brand

Vi har ett studiebesök på brandstationen 

Vi skapar egna brandbilar

Vi visar barnen vart vår samlingsplats är på förskolan

 

 

Uppgifter

 • Brandstationen

 • Film

 • Skapande

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: