Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2018-03-05 14:20 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Vi ska arbeta med Noredens Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi ska lära oss om Sveriges olika naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige.
Grundskola 5 Geografi Svenska
Vi fortsätter att följa Holger Nilsson och ingenjör Mortensen runt i Norden. Jakten går nu runt i Norden. Du får lära dig namn på städer, berg och vattendrag. Du upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper:

Du ska kunna:

 • Nordens namn-och kartgeografi (huvudstäder, andra städer, floder, hav, sjöar, bergkedja, berg, öar, glaciärer)
 • markanvändning
 • kartkunskap
 • viktiga ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi
 • olika naturtyper till exempel slätt, fjäll, kust och skogsbygd
 • jämföra och se skillnader/likheter mellan hur det ser ut i olika delar av Norden och Baltikum
 • söka fakta ur olika källor och sammanställa det till en egen faktatext
 • läsa och förstå hur en kartbok är uppbyggd
 • skiva en faktatext

Undervisning och arbetsformer:

Vi utgår ifrån TV-serien Geografens testamente
Vi följer avsnitten och arbetar med uppgifterna till varje avsnitt
Vi kompletterar med böckerna Upptäck jordens resurser, Upptäck Europa - Norden, Liber atlas, NE
Vi går igenom strukturerna för en faktatext

Begrepp:

Golfströmmen, klimat, väder, glaciär, topografisk karta, trädgränsen, fjäll, halvö, stat, mineral, bergart, malm, arktiska tundran, renskötsel, tjäle, midnattssol, skogsresurs, allemansrätt, gruvstad, position, latitud, longitud, republik, monarki, storm, självbestämmande, varm/het källa, gejser, vulkan, lava

Bedömning:

Dina kunskaper bedöms:

 • under arbetets gång samt i ett namn -och kartkunskapsprov
 • i en faktatext som bedöms utifrån kunskapskrav i geografi och svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: