Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 4; Chapitre 2

Skapad 2018-03-05 14:33 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Franska Chez Nous 4 Chapitre 2
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kapitel 2 kommer att handla kort om yrken, en prao och grammatiken kommer att bestå av att träna på futurum och imperfekt. Vi kommer även besöka Elfenbenskusten och läsa en dagbok från Washington i textdelen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Man ska kunna tala och skriva kort om ett framtida yrkesval och därmed kunna använda futurum. Känna till något om hur il faut används.

Hur ska vi lära oss detta?

Läsning av texterna i kapitel 2, särskilt texten Mon futur métier, s. 24-26.

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl man beskriver sitt yrkesval och hur väl man behärskar futurum även i andra sammanhang.

Hur du får visa vad du kan:

Övingar under lektionstid och ett prov på kapitlet. Även hörövningar kommer att förekomma.

 

 

Matriser

M2
Franska

1
Grundläggande nivå
2
Mer än grundläggande nivå
3
Avancerad nivå
Ny nivå
Mycket avancerad nivå
Hörförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta ett flertal detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra genomtänkta förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: