Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden

Skapad 2018-03-05 14:37 i Noltorpsskolan Alingsås
Arbete om rymden vt 2018 för åk 2.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3) Bild Teknik
I temaområdet rymden kommer du få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Vi kommer också att prata om vårt solsystem och lära oss lite om de andra planeterna. Du kommer få gör några enkla konstruktioner och modeller för att beskriva dina kunskaper. Du kommer också att skriva texter till egna bilder.

Innehåll

Ämne: No, Svenska, Bild, Teknik och Bild ( Formell del )

Arbetsområde: Rymden

 

Ämne: NO ( Elev del )

Arbetsområde: Rymden

I temaområdet rymden kommer du att få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Vi kommer också att prata om vårt solsystem med planeter och om vår närmaste stjärna solen.

Du kommer att få höra berättelser om vad man trodde och tänkte om rymden förr i tiden. 

Konkreta mål:

 • Du ska kunna beskriva och förklara hur jorden, solen och  månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Du ska kunna beskriva månens olika faser.
 • Du ska känna igen några stjärnbilder.
 • Du ska veta att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året.
 • Du ska veta något om hur människorna och vetenskapsmännen tänkte kring jorden, solen, månen och stjärnorna förr i tiden.
 • Du ska kunna observera månen och stjärnorna.
 • Du ska kunna konstruera enkla modeller och bilder där du kan ge uttryck för dina kunskaper i ämnet.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva och förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • beskriva månens olika faser och genom att rita och berätta.
 • känna igen några stjärnbilder och kunna namnge dem.
 • förklara att stjärnhimlen ser ut vid olika tider på året.
 • berätta något om vad vetenskapsmännen tänkte kring jorden, solen, månen och stjärnorna förr i tiden.
 • observera månen och stjärnorna och dokumentera detta.

Undervisning:

 • Vi läser och gör undersökningar kring jordens, solens och månens rörelse.
 • Vi tittar på månens faser på olika bilder och filmer.
 • Vi studerar stjärnhimlen och olika stjärnbilder på bild och om det blir möjligt i verkligheten.
 • Vi läser och diskuterar kring hur man trodde och tänkte förr i tiden.
 • Vi kommer också se olika filmer som handlar om universum.
 • Du kommer att träna dig i att ställa hypoteser och diskutera tillsammans med andra.
 • Du dokumenterar fakta som vi arbetat med i olika uttrycksformer som bild, text och enkla konstruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: