Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Max´s Movie

Skapad 2018-03-05 14:42 i Gemensamt Härryda Härryda
Vi följer en serie på 10 delar på engelska. Använder filmen som läs- och hörförståelse övning. Nyckelord:Fantasivärldar, Fiktiva berättelser, Film, Mobbning Utbildningsnivå:Grundskola 4-6
Grundskola 4 – 6 Engelska
Max is 11-years old and has a tough everyday life. He is bullied at school and has a mother who is very distracted. But Max has an active imagination and takes every chance to escape into his filmmaking with his imaginary friend, the brave and mighty warrior, Tariq.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Med hjälp av Max´s Movie ska du

- utveckla din förmåga att förstå talad engelska.

- utveckla din läsförståelse.

- utveckla din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya ord och begrepp och lära dig använda dem på nya sätt.

Så här går undervisningen till

Max´s Movie innehåller tio spännande avsnitt. Filmen är även textad på engelska vilket underlättar för elevernas hörförståelse samt tränar på att läsa engelska i något snabbare takt..

Att använda film som hörförståelse övning tränar även elevernas strategier att förstå engelska. Bilder och sammanhang i filmen underlättar för förståelse, precis som i det verkliga livet.

Vi diskuterar innehållet och språket och samlar nya ord och begrepp.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Begreppslig förmåga


- förstå vad ord och begrepp betyder

- kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen och på nya sätt

 

Kommunikativ förmåga


- diskutera med varandra

- förstå talad och skriven engelska

- prata och skriva engelska

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: