👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2018-03-05 14:44 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 5 Religionskunskap
Du ska nu få lära dig mer om världsreligionerna hinduism och buddhism. Vad förenar dem och vad skiljer dem åt?

Innehåll

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. 

 

Förmågor vi tränar på:

 • analysera religioner och olika tolkningar och bruk inom dessa
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

 

Mål med arbetsområdet, du ska:

 • ha kännedom om de viktigaste kännetecknen för hinduism och buddhism
 • kunna se likheter och skillnader mellan de två religionerna

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta på flera olika sätt. Du kommer få genomgångar av religionerna av mig och av lärarstudenterna. Vi kommer se filmer, läsa fakta i grundboken "Puls", diskutera i par och helklass. Du kommer få göra ett litet arbete av en hinduisk gud.

Bedömning:

Du blir bedömd under arbetets gång hur väl du uppfyller målen, både muntligt och skriftligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re