Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP- Språkutveckling

Skapad 2018-03-05 14:50 i Teknikförskolan Halmstad
Förskola
Skapa intresse för läs- och skrivutveckling

Innehåll

 

Syfte

 

 • Skapa intresse för läs- och skrivutveckling 

 

Läroplansmål i fokus

 

 • Utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 
 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

 

 

 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus

 

 • Visa på mångfalden av bilder och texter, kunna lyssna och reflektera.
 • Vikten av att ha ett rikt talspråk och ett stort ordförråd.
 • Vikten av att ha ett intresse för hur skriftspråket fungerar med såväl symboler som skrift samt hur vi kommunicerar med hjälp av dessa.

 

 

 

Undervisningsstrategier

 

 

 

 • Vi läser böcker i mindre grupper innan maten. Här får vi tillsammans möjlighet att samtala med barnen om boken.

 • Använder oss av språkpåsar där några barn och en pedagog arbetar med olika material som gynnar språket. Vi benämner ”rätt” ord och begrepp i vardagen för att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk.

  Genom att vi använder oss av sång, rim och ramsor utvecklas barnens ordförråd och vi utmanar deras tänk samt att leka med ord.

 • Barnen har tillgång till lärplattorna där de genom appar med skrivprogram kan utforska skriftspråket. Genom apparna kan de öva upp sin finmotorik till att skriva bokstäver som sedan bildar ord.

  Vi har en skrivhörna på avdelningen där barnen kan bekanta sig med bokstäverna i alfabetet, genom att para ihop bokstäverna som är likadana.  

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: