👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kindred

Skapad 2018-03-05 15:02 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Arbete med boken Kindred på engelska
Grundskola 8 – 9 Engelska
Exploring slavery in America during the 19th century by reading the novel "Kindred", by author Octavia Butler.

Innehåll

 

We will be reading the book Kindred. You can also listen to the text (fast speed), but I would like you to read while you are listening.

You will respond to your reading every week in a notebook. It is important that you write something every week, and more than once a week if you have time. Read through the different reading response prompts (glued into your notebook) to help get started with your writing.

This is an approximate timeline of how much you will need to read each week. Make sure to catch up on your reading if you are ill or absent for any other reason.

 

w10 ch. 1-3 + homework ch. 4

w11 lesson 1 ch. 5-8 + writing   homework ch. 9-10

        lesson 2 ch. 11-12 + writing

w12 lesson 1 ch. 13-14 + writing  homework ch. 15-18

        lesson 2 

w13 lesson 1 ch. 19-21  + writing homework ch. 22-23

        lesson 2  ch. 24-27 + writing

w15 ch. 28-31 +writing                 homework ch. 32-33

w16 Preparations for the national test in English

w17  ch. 34-36 + writing               homework ch. 37-40

        

w18  ch. 40-45 + writing

w19  ch. 46-47 + writing 

w20  ch. 48-50 + writing

         Turn in your Reader's Journal this week.

Uppgifter

  • Reader response journal-lämna in ditt skrivhäfte

  • Reader Response Prompts

Matriser

En
Reader Response Journal

F
E
C
A
Kommunikativ förmåga
-innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
-meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bindeord och bisatser, men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bindeord, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Tempus
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig till samma tempus i stort sett hela tiden.
Du håller dig till samma tempus. Ibland kan du variera dig när texten kräver det, men det blir inte alltid helt rätt.
Du håller dig till samma tempus och anpassar tempus till berättelsens gång.
Ord och uttryck
-ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det engelska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på engelska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ord och uttryck
-ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav. Du använder en del svenska uttryck.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav och din text är lätt att förstå.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav och din text går utmärkt att förstå.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har inga eller enstaka form- och stavfel.
Förstå, redogöra för samt diskutera.
  • En
Du har inte skrivit några, eller endast få och kortfattade reflektioner kring det du läst.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.