👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering Rosenvallsfsk avd Violen

Skapad 2018-03-05 15:20 i Rosenvalls förskola Söderhamn
Förskola
Ge barnen möjlighet att utforska och lära inom olika områden med hjälp av digitala verktyg.

Innehåll

Nuläge

Vi har så smått börjat med projicering och bee-bot och ser ett intresse för digitala verktyg.

Digitala verktyg är något som vi ser väcker barnens nyfikenhet och som de gärna tar del av. Vissa barn ligger lite längre fram och då hjälper de gärna varandra.

Tiden för personalen att sätta sig in i våra olika verktyg har gjort att vi kanske inte nått så långt som vi önskat än. I och med att barnen är relativt små känner vi att det inte är bara är att utforska tillsammans med barnen utan vi måste ligga steget före för att hålla intresset uppe.

Mål

Vi vill att stora delar av vår verksamhet ska genomsyras av olika digitala verktyg och utvecklande appar.

Vi ska ha ipad:en tillgänglig för barnen så det blir en naturlig del i deras vardag.

Vi ska använda tydliga appar som stimulerar det lärande vi efterforskar.

Bee-boten och programering ska användas i olika lärande syften utifrån olika teman mm

Puck:en ska bli ett spännande hjälpmedel att titta nära på saker och utforka med.

Vi ska använda projektorn för att ge barnen olika spännande upplevelser tex akvarium, tåg, rymden mm samt använda vid reflektion tillsammans med barnen. Vi ska även använda den vid bokläsning.

 

Syfte

Att på barnens nivå ge dem möjlighet att möta och förhålla sig till digitala verktyg samt ge dem förståelse för dess användbarhet. 

Dessutom vill vi göra barnen uppmärksam på att det krävs ett kritiskt granskande av innehåll i olika digitala material.

Att öka barnens intresse för digitala verktyg.

Genomförande

Arbetar i mindre grupper eller enskilt.

Diskutera i den mån det är möjligt.

Vi måste planera för användandet av digitala verktyg så det blir en naturlig del i vår verksamhet. 

 

Alla barn kommer att delta utifrån sin egen förmåga och intresse.

Start vt -18 och löpande frammåt.

Dokumentation under lärprocessen

Vi filmar och fotar samt antecknar.

Vi gör inlägg på Unikum både som blogg och i lärlogg.

Ansvar

All personal på Violen

Uppföljning

Vi utvärderar hur vårat arbete gått och hur det ska fortskrida på våra långmåndager.

Vi reflekterar och analyserar i Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
    Lpfö98 Rev. 2016